حجره مهربونی

حجره مهربونی پاتوق عاشقای بی ادعایی هست که می خوان به هم نوع خودشون هر جوری که هست کمک کنن.

توضیحات بیشتر در خصوص حجره مهربونی.....

اهدا کننده هستم (قلب ماندگار)

نیک اندیشانی که با نیت خیر خود، سخت ها را آسان می کنند...

دریافت کننده هستم (دستان مهربان)

مددجویانی که که نیازمند یاری هستند...

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر